Gustaf Hallströms brev

Brev från Gustaf Hallström till riksantikvarien 9 augusti 1915

Subbat i Gellivare Sn (=socken) 9.8.15

Till Riksantikvarien

Ärade Broder!

Äntligen är lön för möda! Jag har här i sjön Unna Saivva (4 km o 7 NO) en offerplats från Gråträsktid.

Jag kom hit i e.m. kl ½ 4 efter ca 5 mils marsch över myrar och berg. På kvällen gick jag med två man bort till offerplatsen som anträffades efter en timmes letande under hällande regn. Efter en timmes letande här och där kring offerstenarna träffades ett kraftigt ben- o hornlager – väldiga renhorn (antagl. vildren), horn av älg, käkar av björn (minst 4 individer) samt ett spänne av brons från begynnande medeltid. Det är så skumt här i rummet så jag kan ej få fram detaljer i på de uppstående knopparna och refflorna är dock typen fullt alas (?). Jag lät genast avbryta grävningen för att fortsätta i morgon.

Du kan förstå att jag känner mig nöjd även om ej fler fornsaker anträffas. Bara älg- och björnbenen äro ju sällsynta saker blandade med andra ben. Jag kan f. tillf. (=för tillfället) ej påminna mig om någon lapsk offerplats med björnben tillsammans med andra ben. Först i Nord-Asien ha vi dem så.

Det är underligt med ”känningar”. Då jag lämnade den förra offerplatsen 40 mil härifrån eller så hade jag många och närmare platser att välja på, även lättare tillgängliga, men denna mest avlägsna lockade mig. Jag fick den också tillfälligt av en lapp i mitt följe och jag tyckte det var som att ta det i flykten.

Jag skriver ikväll för här går post i morgon, sedan ej på en vecka. Men pengar – o himmel!

G. Hallström