Offerplatsen

Offerplatsen ligger inom Gällivare skogssameby vid sjön Unna Sájvva, eller Lillsaivis som byn och sjön heter idag. Utgrävningarna gjordes vid två offerstenar, sejtar. Platsen är idag märkt som fornminne.

Samerna har, liksom många andra urfolk, har ett särskilt förhållningssätt till naturen. Mark och vatten betraktas som levande väsen och måste respekteras genom riter och ett varsamt liv.

En sejte är en symbol för gudomliga väsen som, enligt den samiska tron, vakar över ett områdes flora och fauna. Det kan vara en annorlunda formad sten, en klippa eller ett helt fjäll. 

Vid en sejte kan man lämna offer i form av renhorn och ben, mynt eller något annat värdeföremål. Man kan offra en del av sitt jaktbyte eller fiskfångst för att få en lyckosam jakt eller fångst i framtiden, men också föremål för att bota sjukdomar, hålla sig väl med döda anhöriga, eller för hälsa och välgång i livet. Traditionen med offergåvor och sejtar tycks ha levt kvar längst i norra Sápmi, enligt forskare.

Sommartid går det att ta sig till platsen till fots eller med båt . Vintertid tar man sig fram på isen.