Samisk offerplats – samiskt kulturarv

 

Starkt stöd i det samiska samhället

Önskemålet om återbördande av offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Sájvva har starkt stöd i det samiska samhället. Gällivare skogsameby och fyra samiska organisationer har gjort uttalanden redan 2021.

- Gällivare skogssameby, motion 1 mars 2021
- Svenska Samernas Riksförbund, landsmöte 3 juni 2021
- Riksorganisationen Same Ätnam, landsmöte 5 juni 2021
- Silbonah Sámesijdda, årsmöte 22 augusti 2021
- Sameföreningen i Stockholms styrelse, 3 november 2021

Läs mer här. 2024-05-18

 

Samer begär tillbaka offergåvor från Unna Sájvva

SVT Norrbotten rapporterar om önskemålet att offergåvorna från Unna Sájvva ska få flytta hem till Sápmi: "Vi tycker att det är viktigt att föremålen har ett samiskt förvaltarskap. Ájtte är ett samiskt museum. De vill ta emot dem, de har plats och de har kompetens. Vi ser samtidigt fram emot den utställning som Gällivare kulturmuseum har ansökt om att få ha, för det är ju ändå Gällivare som är hemma", säger Hannah Edenbrink Andersson. Se inslaget här. 2025-05-08

 

Samer begär att 600 offergåvor överlåts till Àjttemuseet

Ett 40-tal samer från byarna intill den samiska offerplatsen Unna Sájvva i södra delen av Gällivare kommun har begärt att Historiska museet ska överlåta förvaltningen av över 600 metallföremål, mynt och pärlor till Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

– Helst av allt skulle vi vilja att alla offergåvor fick återvända till Gällivare eftersom offerplatsen ligger i Gällivare skogssamebys marker. Men vi vill också att det ska vara en samisk förvaltning av föremålen. Därför har vi kommit fram till att Ájttemuseet i Jokkmokk är den bästa lösningen. 

Gällivare kulturmuseum har begärt att få låna ett 40-tal offergåvor från Historiska museet till en utställning om Unna Sájvva, som de planerar att öppna nästa år.

–  Det är glädjande om en del offergåvor får komma hem till Gällivare. Vi ser verkligen fram emot utställningen, säger Hannah Edenbrink Andersson. Läs mer här 2024-05-05.

 

Minnesdag – svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas

/hannah-edenbrink-andersson-och-ann-follin.jpg

Hannah Edenbrink Andersson från Lillsaivis och Ann Follin från Världskulturmuseerna håller tal i samband med minnesdagen, lördag den 21 oktober på Biograf Skandia i Stockholm. Årets tema är samiska kvarlevor, ceremoniella föremål och det rasbiologiska institutets bildarkiv.

"Det handlar inte bara om att återlämna fysiska objekt. Genom våra anfäders och anmödrars ceremoniella föremål får vi tillbaka en bit av vår historia och kultur, en känsla av helhet och värdighet. Det är också ett erkännande av det förtryck och den smärta som samerna har fått utstå under århundraden, säger Hannah Edenbrink Andersson, som driver frågan om återbördande av offergåvor som fördes bort från Unna Sájvva i Gällivare kommun. 2023-09-29

 

Gällivare kommun vill få hem offergåvor från Stockholm

Nu har Gällivare kulturmuseum skickat en ansökan till Historiska museet i Stockholm om att få låna offergåvorna som fördes bort från den samiska offerplatsen Unna Sájvva 1915. Ett 30-tal samer från närområdet har begärt att offergåvorna ska få komma hem till ett museum så nära platsen de togs ifrån som möjligt. Läs mer här. 2023-08-18

 

Borde staten ge tillbaka föremålen till samerna?

/norrbottens-kuriren-17-juni-om-offergavorna-fran-unna-saiva.jpg

Ledarskribenten Daniel Persson på Norrbottens-Kuriren medger att han har en skeptisk inställning till frågor om återlämnande av historiska föremål. Men han tycker ändå att offergåvorna från Unna Sájvva ska överlämnas till Gällivare Kulturmuseum.

”Föremålen har dock ett påtagligt historiskt värde och förtjänas att visas upp mer och bättre för att ge oss en möjlighet att lära”.

”Poängen är att samlingen är värd ett aktivt förvaltarskap från någon som ser värdet hos den. Och då förefaller uppvisat i Gällivare slå nedpackat i Stockholm varje dag i veckan”.

Läs mer här. 2023-06-17

 

Hon kräver att staten återlämnar samiska heliga föremål

Hannah Edenbrink Andersson berättade för journalisten på Norrländska Socialdemokraten (NSD) om NAISA, forskningskonferensen i Kanada med urfolk, där hon talade om arbetet för att offergåvorna från Unna Sájvva ska återlämnas till det samiska folket och önskemålet om att de ska få flytta hem så nära offerplatsen som möjligt. 

Läs mer här. 2023-05-31

 

Offergåvor från Gällivare skogssameby presenteras i Kanada

/hannah-edenbrink-andersson-toronto-naisa.jpg

Det pågår en stor forskningskonferens med urfolk i Toronto. Hannah Edenbrink Andersson från Gällivare är på plats och presenterar på lördag den 13 maj hur en grupp samer arbetar med att få hem offergåvorna som stals från offerplatsen Unna Sájvva i Gällivare kommun.

"Det minsta vi kan begära är att staten rättar till fel som begicks då och att offergåvorna från Unna Sájvva får flytta hem och få en värdigare placering i Sápmi", säger Hannah Edenbrink Andersson. Läs mer här. 2023-05-13.

 

Välkomnar regler för återbördande av samiska föremål

/offergavor-3.jpg

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ta fram ett gemensamt regelverk för återförandet av samiska föremål och mänskliga kvarlevor från museer. Amnesty Sápmi välkomnar initiativet.

Kerstin Andersson fick möjlighet att uttala sig om Amnesty Sápmis syn på återbördande av ceremoniella föremål och hennes personliga önskemål om att offergåvorna från Unna Sájvva ska komma till Gällivare Kulturmuseum. Lyssna på inslaget i Sameradion 2022-12-21.

 

Minnesdag svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas

/minnesdag-nationalsaangen.jpg

Närmare 100 personer deltog i minnesdagen i Stockholm och över 250 personer var med online. Både kulturminister Parisa Liljestrand (M), och Amanda Lind (MP), ordförande för riksdagens kulturutskott, deltog. Kerstin Andersson höll, som representant för Amnesty Sápmi, tal. Läs hennes tal här. Se hela minnesdagen här. 2022-10-29 

 

Vems är du? Om nationella minoriteter i Stockholm

/stockholms-stadsmuseum-avslutning1.jpg

Igår stod vi på scenen på Stockholms stadsmuseum – Maritha Sandberg från Sameföreningen i Stockholm och jag som representant för Amnesty Sápmi. Vi samtalade bland annat om samiska kvarlevor och heliga föremål.

Det har gått 15 år sedan FN:s urfolksdeklaration antogs. Trots det finns det fortfararande samiska kvarlevor på minst tio svenska museer. Maritha talade om återbegravningen 2019 av kvarlevor efter 25 samer från Lycksele, som grävdes upp på 1950-talet. Gravplundring i Sverige 1950-1951. Efter andra världskriget tog de allra flesta tog avstånd från rasbiologiskt tankegods. Men inte svenska ”forskare”.

Jag talade bland annat om den samiska offerplatsen Unna Sájvva och kampen för att offergåvorna som kommer från Gällivare skogssamebys marker ska få komma hem till Gällivare kommun, men också om Amnesty Sápmis förväntningar på partierna inför valet i september.

Läs vad vad vi talade om här. 2022-08-21

 

Artikel i Provins: Tema OFÖRSONLIGT

/provins-oforsonligt.jpg

Den norrländska litterära tidskriften Provins bjöd in mig som skribent till deras temaummer OFÖRSONLIGT. Min artikel om offerplatsen Unna Sájvva kan du läsa här. Jag citerar två av mina släktingar i artikeln; My Danvind och Anna Forsberg. 

Åsa Össbo, forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, har skrivit en artikel med titeln "Tillbaka till den koloniala framtiden". 

Konstnären Lena Stenberg medverkar med verken "Gränser – Borders – Color of colonialism" som är inspirerade av Lena Stenbergs egen familjehistoria. När den norska staten stängde gränsen och den svenska staten tvångsförflyttade samer splittrades hennes släkt.

I tidskriften finns också en vacker dikt av Rita Joe, som betraktas som Mi'Kmaq-folkets främsta poet. Hon blev föräldralös i tioårsåldern och gick på en av Kanadas internatskolor för urfolk, där barnen förbjöds att tala sina modersmål och utöva sina kulturer. Hennes dikt "Mitt tal förlorade jag" kan åtskilliga samer känna igen sig i.

För att beställa detta nummer av tidskriften, kontakta Provins här.

Hundratals åhörare på Rigoletto

/kerstin-andersson-stockholms-senioruniversitet.jpg

Stockholms senioruniversitet bjöd in till ett föredrag om Unna Sájvva, offerplatsen och offergåvorna den 22 mars. Mellan 500 och 600 pensionärer lyssnade till Kerstin Andersson, som berättade om den samiska offerplatsen vid hennes hemby i norra Lappland och kampen för att föremålen ska få flytta hem och få en värdigare placering i norra Sápmi. 2002-03-22

Sameföreningen i Stockholm: Stöduttalande

”Det är Sameföreningen i Stuehkie åsikt och vilja att alla samiska kvarlevor, ceremoniella föremål och kulturella objekt skall återföras det samiska folket, samt att i frågan om offergåvorna från Unna Sájvva kan och skall inte dessa förvaltas av svenska institutioner i Stuehkie. Det är inte förenligt med urfolksdeklarationen eller med våra rättigheter som urfolk".

Läs hela uttalandet här. 2022-02-25

Gällivare kultur – filmad intervju om offerplatsen

/naseem-quraishi-larsson-och-kerstin-andersson.jpg

Gällivare kultur har beställt en kort filmad intervju om den samiska offerplatsen Unna Sájvva. Naseem Quraishi-Larsson träffade Kerstin Andersson den 18 februari utanför Historiska museet för ett samtal om offerplatsen, offergåvorna och kampen för att föremålen ska få en värdigare placering hemma i norra Sápmi, så nära den plats som de togs ifrån.

I filmen kan ni höra Samefolkets sång – även kallad den samiska nationalsången – som framförs av Ola Gustafsson och Anna Gustafsson. Jojkarna "Fahkoeh" (Vaknar) och Voerpehke (Morgonpigg) är komponerade av Ola Gustafsson och fungerar som intro och ackompanjerande stämmor. Filmen (5 minuter) lanseras i samband med minoritetsveckan i Gällivare den 16 maj 2022.

Minnesdag – Hundra år i rasbiologiska institutets skugga

/kerstin-gallivare-samisk-kulturdag.jpg

Kerstin Andersson medverkade under Minnesdagen – Hundra år i rasbiologiska institutets skugga den 17 februari 2022, arrangerad av Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet. Här kan du läsa hennes tal. 2022-02-17

 

Daniel Holst: Unna Sájvva har bidragit till museernas dialog

/unna-saiva-foremal-pa-historiska-lager2.jpg

Daniel Holst, ordförande för Sameföreningen i Stockholm, skriver i en nyårskrönika:

”Det är uppmuntrande att museer i regionen börja prata om repatriering. Inget är skrivet i sten och vi bör se att deras intentioner bli faktiska handlingar innan vi kan ställa oss positiva, men känslan är lovande. Det känns som att publiciteten kring Unna Sájvva och det stora stöd som funnits i frågan har varit bidragande för att diskussionen nu rört sig hela vägen in till museernas interna dialoger”. Nyårskrönikan är publicerad i Sameföreningen i Stockholms nyhetsbrev till medlemmar 2022-01-02.

Unna Saiva-boken får betyg 5 av 5

/skriften.jpg

"Det har blivit en vacker, lågmäld och sparsmakad bok med ett fantastiskt bildmaterial. De korta informativa texterna fungerar lika bra för både museianställda, arkeologer och andra ämnesexperter som för den allmänt intresserade läsaren. Helhetsbetyg: 5".

Det skriver BTJ i en recension av boken Unna Saiva – en skändad samisk offerplats. Det kommer en längre recension i BTJ-häfte 2/2022. BTJ-häftet är ett verktyg för biblioteken för att välja vilka böcker de ska köpa in. Där presenteras ett urval av den totala bokutgivningen med recesioner eller redaktionella beskrivningar, helhetsbetyg samt omslagsbild. Recensionerna skrivs av 700 lektörer.

Boken finns på (åtminstone) 22 bibliotek, varav fem universitetsbibliotek. 
Vill du låna boken? Dessa bibliotek har den.

TIPS! Be ditt lokala bibliotek beställa hem boken. 

Populär Historia: Stulna offergåvor åter till Sápmi?

/offerstenarna-sapmi.jpg

”En samisk offerplats plundrades 1915. Nu ställs det krav på återförande av föremålen".

”Kravet på återbördande har stöd i FN:s urfolksdeklaration, godkänd av Sverige 2007. Där slås fast att urfolk har rätt till användning av och makt över sina ceremoniella föremål. Gällivare kommun, dit Unna Sájvva hör, utreder nu om man kan ta emot och visa upp de rika offergåvorna på Gällivare museum”. Det skriver frilansjournalisten Anna Larsdotter i Populär Historia 13/21. Läs hela artikeln här.

 

Riksdagsledamöter med fokus på heliga samiska föremål

/riksdagsledamoter.jpg

Under den allmänna motionstiden i höst skrev 40 riksdagsledamöter från fem partier motioner om återbördande av heliga föremål till det samiska folket. Det är riksdagsledamöter från Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Vänsterpartiet. Det är en klar förbättring jämfört med förra året då endast tre partier lyfte frågan om heliga föremål.

I motionerna lyfter de även fram vikten av repatriering, alltså begravning av samiska kvarlevor som finns på museer runt om i landet. Om dessa politiker verkligen menar det de skriver, så borde det gå att få en majoritet i riksdagen för att påskynda och finansiera arbetet begravning av samiska kvarlevor och ett återbördande av ceremoniella föremål, vilket ligger i linje med FN:s urfolksdeklaration. Läs mer om motionerna här.

 

Sara Källgarn 8 augusti: ”I många år har vi tigit”

/unna-saiva-foremal-1915-2.jpg

”Vi samlas idag för att uppmärksamma samisk kultur och den stulna offerskatten från Unna Saiva. I många år har vi tigit. I många år har vi förtigit".

"Nu verkar Gällivare kommun för att återföra Unna Sájvvas offerskatter till Sápmi, till Gällivare skogssamebys område. För att de hör hemma här, för att de är en del av hela historien här”.

Det är några av orden från Sara Källgarns tal på den samiska kulturdagen på hembygdsområdet i Gällivare den 8 augusti. Sara Källgarn är förvaltningschef i Gällivare kommun. Läs hennes tal här.

 

Sameradion vid offerplatsen i augusti

/sameradion-och-soren-andersson.jpg

I dagarna lanseras skrift om den samiska offerplatsen. Jörgen Heikki från Sameradion är på plats vid offerplatsen och intervjuar Kerstin Andersson, redaktör för skriften, och hennes 91-årige farbror Sören Andersson. De vill att föremålen ska återbördas till det samiska folket. Lyssna på intervjuerna här.

Karl-Erik Taivalsaari: "Grejerna ska tillbaka till Sápmi"

"Grejerna ska tillbaka till Sápmi, det är vi helt överens om", säger Karl-Erik Taivalsaari ordförande i ungdom-, fritid- och kulturutskottet i Gällivare kommun.

”Men vi måste ha en diskussion över kommungränsen och med samiska organisationer innan vi beslutar. Det viktigaste är att det blir rätt gjort. Först och främst måste vi ha diskussioner med bland annat Ájtte-museet i Jokkmokk. Sen handlar det också om hur detta ska finansieras. Det finns en prislapp på sånt här också".

Arbetet med att inleda diskussionerna kommer att påbörjas under året, rapporterar Sameradion.

 

RSS
18 May 2024:Starkt stöd från det samiska samhället
8 May 2024:SVT Norrbotten: Samer begär tillbaka offergåvor från Unna Sájvva
5 May 2024:Samer begär att 600 offergåvor överlåts till Ájttemuseet i Jokkmokk
29 Sep 2023:Minnesdag 21 oktober – svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas
18 Aug 2023:Gällivare kommun vill få hem samiska offergåvor från Stockholm
17 Jun 2023:Borde staten ge tillbaka föremålen till samerna?
31 May 2023:Hon kräver att staten återlämnar samiska heliga föremål
13 May 2023:Offergåvor från Gällivare skogssameby presenteras i Kanada
21 Dec 2022:Amnesty Sápmi välkomnar regler för återbördande av samiska föremål
29 Oct 2022:Minnesdag – svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas
21 Aug 2022:Vems är du? Om nationella minoriteter i Stockholm
16 Jun 2022:Artikel i Provins: Tema Oförsonligt
22 Mar 2022:Hundratals åhörare på Rigoletto
25 Feb 2022:Sameföreningen i Stockholm: Stöduttalande för återbördande av samiska offergåvor från Unna Saiva
18 Feb 2022:Filmad intervju till Gällivare Kultur
17 Feb 2022:Minnesdag – 100 år i rasbiologiska institutets skugga
3 Jan 2022:Daniel Holst: Unna Saiva har bidragit till museernas interna dialog
31 Dec 2021:Offergåvor från Unna Saiva – händelser 2021
28 Dec 2021:Boken finns på 60 bibliotek i Sverige
15 Dec 2021:Unna Saiva-boken får betyg 5 av 5
3 Dec 2021:Populär Historia: Stulna offergåvor åter till Sápmi?
3 Dec 2021:Nordiska museet tar initiativ till dialog om samiska samlingar
14 Nov 2021:Riksdagsledamöter med fokus på heliga samiska föremål
9 Nov 2021:Fjärde världen: Kulturarv och samiska rättigheter
28 Sep 2021:Samefolket: Föremålen ska åter till Unna Sájvva
26 Aug 2021:Astra Historia – samtal om offerplatsen
23 Aug 2021:Stöd från Silbonah Sámesijdda
9 Aug 2021:SVT sänder från offerplatsen
9 Aug 2021:Sameradion besöker offerplatsen
8 Aug 2021:Sara Källgarn: ”I många år har vi tigit”
8 Aug 2021:Ny bok: Unna Saiva – en skändad samisk offerplats
6 Aug 2021:Stora festligheter i anslutning till urfolksdagen i Gällivare
8 Jul 2021:Riksorganisationen Same Ätnam uttalar stöd för Unna Saiva
1 Jul 2021:Svenska Samernas Riksförbund uttalar stöd för Unna Saiva
5 Jun 2021:Samiskt kulturarv i riksdagsdebatt
23 May 2021:Tidskriften Astra – samiska berättelser
3 Mar 2021:Finland återlämnar samiska föremål
25 Feb 2021:Samiska kvarlevor och heliga föremål – fråga i riksdagen
10 Feb 2021:Gällivare kommun - beslut om Unna Saiva
29 Jan 2021:Gällivare kommun: "Grejerna ska tillbaka"
28 Jan 2021:Vänsterpartiet: Synd att ättlingar behöver driva processen
27 Jan 2021:Sametingsvalet: Är offergåvor en angelägen fråga?
21 Jan 2021:Samer har obetydligt inflytande över det egna kulturarvet
7 Jan 2021:Riksdagsledamöter skriver om samiska föremål
4 Jan 2021:Föredrag 13 januari: Unna Saiva – skändad samisk offerplats
9 Nov 2020:Samiska museer i Sápmi
17 Sep 2020:Förfäders vördnad
7 Sep 2020:Föredrag i Luleå 16 september
4 Sep 2020:Studio Ett: Ta tillbaka samiska föremål
14 Aug 2020:Brev till Sametinget
3 Jul 2020:Samiska offergåvor – vad offrades och varför?
14 May 2020:Plundring av offerplatsen ogillades av de äldre
28 Apr 2020:Stenblock, intill hvilka offergåfvorna hopats
4 Mar 2020:Återför kulturarvet
28 Feb 2020:Sameradion: Offergåvorna från Lillsaivis
25 Feb 2020:Ättlingar vill föra tillbaka offergåvor
20 Feb 2020:Nytt stöd för museer i återlämnandeärenden