Starkt stöd från det samiska samhället

Önskemålet om återbördande av offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Sájvva har starkt stöd i det samiska samhället. Gällivare skogsameby och fyra samiska organisationer har gjort uttalanden redan 2021.

Gällivare skogssameby, motion 1 mars 2021

”Gällivare skogssameby söker stöd i det samiska samhället för ett återbördande av offergåvorna till Sápmi och hoppas att Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte lämnar ett stöduttalande”

Svenska Samernas Riksförbund, landsmöte 3 juni 2021

”Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte uttalar sitt stöd för de enskilda samer och Gällivare skogssameby, som kämpar för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare kommun ska återlämnas till Sápmi”.

Riksorganisationen Same Ätnam, landsmöte 5 juni 2021

"Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi".

Silbonah Sámesijdda, årsmöte 22 augusti 2021

Offergåvorna har blivit bortförda i strid med samernas samlade vilja och förvaras utan stöd av internationell lagstiftning. Det åligger därför den svenska staten att lägga förhållandena till rätt och utan dröjsmål tillse att den samiska rätten till offergåvorna respekteras.

Sameföreningen i Stockholms styrelse, 3 november 2021

”Det är Sameföreningen i Stuehkie åsikt och vilja att alla samiska kvarlevor, ceremoniella föremål och kulturella objekt skall återföras det samiska folket. Offergåvorna från Unna Sájvva kan inte och skall inte förvaltas av svenska institutioner i Stuehkie. Det är inte förenligt med urfolksdeklarationen och med våra rättigheter som urfolk".

Daniel Holst, ordförande för Sameföreningen i Stockholm, nyårskrönika 1 januari 2022

”Det är uppmuntrande att museer i regionen börja prata om repatriering. Inget är skrivet i sten och vi bör se att deras intentioner bli faktiska handlingar innan vi kan ställa oss positiva, men känslan är lovande. Det känns som att publiciteten kring Unna Sájvva och det stora stöd som funnits i frågan har varit bidragande för att diskussionen nu rört sig hela vägen in till museernas interna dialoger”.

 

18 May 2024