Amnesty Sápmi välkomnar regler för återbördande av samiska föremål

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag att ta fram ett gemensamt regelverk för återförandet av samiska föremål och mänskliga kvarlevor från museer.

Kerstin Andersson fick möjlighet att uttala sig om Amnesty Sápmis syn på återbördande av ceremoniella föremål och hennes personliga önskemål om att offergåvorna från Unna Saiva ska komma till Gällivare Kulturmuseum.

Länk till inslaget:
https://sverigesradio.se/artikel/amnesty-sapmi-valkomnar-regler-for-aterforande-av-samiska-foremal

Läs om regeringens uppdrag till Riksantikvarieämbetet när:

https://amnestysapmi.se/regeringsuppdrag-aterlamnande-av-samiska-foremal-och-manskliga-kvarlevor/

Bilden är tagen i samband med en ljusmanifestation i februari 2022 vid universitetsmuseet Gustavianum i Uppsala där Amnesty Sápmi medverkade för att hedra minnet av de 46 samer vars kvarlevor finns på museet. Foto: Magnus Aronson.

 

21 Dec 2022