Återför kulturarvet

"Vid Unna Saiva har jag funnit en synnerligen rik offerplats, den rikaste hittills inom lappmarksgränsen... Vid själva vattenbrynet ligga två stora stenblock, intill hvilka offergåfvorna hopats”, skrev arkeologen Gustaf Hallström entusiastiskt.

Den samiska offerplatsen vid sjön Unna Saiva användes under vikingatiden och tidig medeltid. Innan Gustaf Hallström kom hit 1915 hade offerplatsen, med några få undantag, fått vara ifred för plundrare runt tusen år.

Det är en av de rikaste offerplatserna, som har hittats i Sápmi. Då platsen grävdes ut hittades flera hundra föremål, som numera förvaras i lagerlokaler på Historiska museet i Stockholm. Ett tjugotal mynt förvaras på Kungliga myntkabinettet.

Det är samiska kulturföremål tagna från en helig offerplats. Föremålen bör återföras till Sápmi och få en värdigare placering, antingen på Gällivare Museum, eftersom Unna Saiva ligger inom Gällivare skogssameby och Gällivare kommun, eller på fjäll- och samemuseet Ájtte i Jokkmokk. 

Riksdagens kulturutskott har fått en skrivelse den 25 februari 2020 med önskemål om att kulturutskottet ska driva frågan om att föremålen och mynten som hämtades från Unna Saiva ska återföras till Sápmi.

Kulturchefen i Gällivare kommun, Anette Winblad, är positiv till ett återförande. ”Vi ser verkligen fram emot att de här föremålen kommer hem till Sápmi. Jag kommer personligen göra allt i min makt för att det ska ske och att vi ska förvara och kunna dela med oss av denna skatt till allmänheten”, säger hon till Kuriren den 4 mars 2020.

4 Mar 2020