Ättlingar vill föra tillbaka offergåvor

I närheten av Lillsaivis som byn heter numera, eller Unna Saiva som den hette förr, finns två offerstenar som använts historiskt för samiska offergåvor. Gåvorna som offrades  förvaras på Historiska museet i Stockholm.

Kerstin Andersson är bördig från Lillsaivis och hon är en av dem, som vill få ta tillbaka föremål som plockats från platsen och flytta på dem: 

"Jag tycker att de ska hem. De ska hem till Sápmi. Det är viktigt för mig och många av mina samiska släktingar", säger hon till Sameradion.

25 Feb 2020