Brev till Sametinget

Den 27 juli skickade 26 samer ett brev till samliga ledamöter i Sametinget med ett önskemål om stöd för ett återförande av offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva till Sápmi. Brevet uppmärksammades av SVT Sápmi/Sameradion i både radio- och tv-inslag.

Ingrid Inga, ordförande i Sametingets kulturnämnd, tycker att det är bra att en sådan här begäran har kommit till Sametinget.

"Det går alltför sakta med det här arbetet. Sametingets syn är att alla samiska föremål och kvarlevor ska tillbaka till Sápmi. Det har Sametinget beslutat 2007. Även urfolksdeklarationen ger kraft och möjligheter till samerna att kräva tillbaka samiska föremål".

14 Aug 2020