Föredrag i Luleå 16 september

Unna Saiva – en skändad samisk offerplats

För 105 år sedan skändades den samiska offerplatsen Unna Saiva. Arkeologen Gustaf Hallström från Statens historiska museer ledde utgrävningen och förde bort 600 föremål till Stockholm. Nu kräver samer att föremålen ska återföras till Sápmi. Amnesty Sápmi stöttar deras krav. Återförande av samiska kvarlevor och föremål är en prioriterad fråga.

Den svenska samepolitiken i början av 1900-talet byggde på rasbiologi och ren rasism. Politiken har förändrats, men urfolksrätten är inte självklar. FN:s rasdiskrimineringskommitté, FN:s människorättskommitté och FN:s speciella rapportör i urfolksfrågor har gett Sverige massiv kritik för behandlingen av Europas enda urfolk – samerna. Under rättegången 2019 om Girjas samebys rättigheter använde statens företrädare ett chockerande språkbruk. Hatbrott mot unga renskötare ökar.

Lyssna på ett föredrag om offerplatsen och offergåvorna från Unna Saiva. Träffa Lule-Boden sameförening och hör hur Rättighetscentrum Norrbotten arbetar. Välkommen!

Tid: Onsdag 16 september 2020 kl. 18.00-19.30
Plats: Lillan, Skeppsbrogatan 16, Luleå
Arrangör: Amnesty Sápmi, Lule-Boden sameförening och Rättighetscentrum Norrbotten

Fri entré, men begränsat antal platser. Vi tar emot endast 30 personer i lokalen, så att alla kan hålla distans.

Anmäl dig i förväg, om du vill vara säker på att få plats: https://simplesignup.se/event/171173

7 Sep 2020