Gällivare kommun vill få hem samiska offergåvor från Stockholm

Nu har Gällivare kulturmuseum skickat en ansökan till Historiska museet i Stockholm om att få låna offergåvorna som fördes bort från den samiska offerplatsen Unna Saiva 1915. Ett 30-tal samer från närområdet har begärt att offergåvorna ska få komma hem till ett museum så nära platsen de togs ifrån som möjligt.

/unna-saiva-foremal-pa-historiska-lager2.jpg

– Vi är glada över att Gällivare kommun har hörsammat vårt önskemål och lämnat in en ansökan om att få låna offergåvorna. Det är ett första steg till ett äkta återbördande till det samiska folket, säger Kerstin Andersson, som har arbetat med frågan i drygt tre år. Hon har skrivit en bok om den heliga platsen som har använts av samer i över tusen år.

När arkeologen Gustaf Hallström lämnade offerplatsen 1915 förde han med sig över 600 metallföremål – vackra hängen, smycken, pärlor, mynt och pilspetsar. Nu ligger de i kartonger på Historiska museet i Stockholm. Några föremål är utställda på museets vikingautställning.

– Kulturföremål bör placeras hos dem som identifierar sig med föremålen. Det är vi som känner samhörighet till de föremål och det kulturarv som våra förfäder lämnade efter sig. Offerplatsen ligger i Gällivare skogssamebys traditionella marker. Därför vill vi att offergåvorna ska hem till Gällivare, säger Hannah Edenbrink Andersson.

Gällivare kulturmuseum har inte begärt att äganderätten till offergåvorna ska överföras till dem. Den egentliga äganderätten bör, enligt FN:s urfolksdeklaration, överföras till det samiska folket, som därmed har rätt att besluta var offergåvorna slutligen ska placeras. Det är en process som behöver diskuteras med Sametinget.

– Vi har fått stort stöd av det samiska samhället, säger Kerstin Andersson.

Riksorganisationen Same Ätnam, Silbonah Samesijdda och Svenska Samernas Riksförbund har gjort stöduttalanden på sina landsmöten för ett återbördande av offergåvorna. Även styrelsen för Sameföreningen i Stockholm har uttalat stöd för återbördande, liksom Ingrid Inga, Sametingets tidigare ordförande för kulturnämnden.

18 Aug 2023