Minnesdag 21 oktober – svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas

Välkommen till Minnesdag – svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas, lördag den 21 oktober på Biograf Skandia i Stockholm. Årets tema är samiska kvarlevor, ceremoniella föremål och det rasbiologiska institutets bildarkiv.

"Det handlar inte bara om att återlämna fysiska objekt. Genom våra anfäders och anmödrars ceremoniella föremål får vi tillbaka en bit av vår historia och kultur, en känsla av helhet och värdighet. Det är också ett erkännande av det förtryck och den smärta som samerna har fått utstå under århundraden, säger Hannah Edenbrink Andersson, som driver frågan om återbördande av offergåvor som fördes bort från Unna Saiva i Gällivare kommun.

”Återlämnande av ceremoniella föremål har starkt stöd i FN:s deklaration om urfolks rättigheter och kan bli början till en helande process – för både urfolk och museer”, säger Ann Follin, överintendent vid Statens museer för världskultur. ”Vid Världskulturmuseerna har vi också sett hur detta kan bidra till ett viktigt kunskapsutbyte för framtiden”.

Det är kostnadsfritt att delta, men du måste boka plats: https://simplesignup.se/event/208040

Du hittar hela talarlistan och medverkande artister i evenemangstexten på Facebook och Amnesty Sápmis webb: www.amnestysapmi.se/kalendarium/

Amnesty Sápmi sänder även ONLINE för alla som inte har möjlighet att delta i Stockholm. Då behöver du INTE boka plats. Länk till sändningen finns på Amnesty Sápmis Facebooksida, webbsida och Youtube-kanal.

29 Sep 2023