Daniel Holst: Unna Saiva har bidragit till museernas interna dialog

/unna-saiva-foremal-1915-1.jpg

Daniel Holst, ordförande för Sameförening i Stockholm, skriver i en nyårskrönika:

”Det är uppmuntrande att museer i regionen börja prata om repatriering. Inget är skrivet i sten och vi bör se att deras intentioner bli faktiska handlingar innan vi kan ställa oss positiva, men känslan är lovande. Det känns som att publiciteten kring Unna Saiva och det stora stöd som funnits i frågan har varit bidragande för att diskussionen nu rört sig hela vägen in till museernas interna dialoger”.

Nyårskrönikan har publicerats i Sameföreningen i Stockholms e-nyhetsbrev till medlemmar 2022-01-02.

3 Jan 2022