Riksorganisationen Same Ätnam uttalar stöd för Unna Saiva

/samiska-offergavor-debatt.jpg

För 106 år sedan skändades och plundrades den samiska offerplatsen Unna Saiva. Offergåvor som hade legat på platsen i tusen år grävdes upp och fördes till Historiska museet i Stockholm. Nu driver ett antal samer frågan om ett återbördande av offergåvorna till ett museum i norra Sápmi, allra helst i Gällivare kommun eftersom offerplatsen ligger inom kommunen. 

Riksorganisationen Same Ätnams landsmöte gjorde följande uttalande den 5 juni:

"Riksorganisationen Same Ätnam uttalar sitt stöd för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare kommun ska återlämnas till det samiska folket och förvaltas genom avtal med Sametinget på ett museum i norra Sápmi. Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi".

En representant för Same Ätnams styrelse, Liz-Marie Nilsen, kommer att delta i en samisk kulturdag den 8 augusti i Gällivare. Då återinvigs samevistet på hembygdsområdet och en ny skrift lanseras; Unna Saiva - en skändad samisk offerplats.

8 Jul 2021