Samer begär att 600 offergåvor överlåts till Ájttemuseet i Jokkmokk

Ett 40-tal samer från byarna intill den samiska offerplatsen Unna Sájvva i södra delen av Gällivare kommun har begärt att Historiska museet ska överlåta förvaltningen av över 600 metallföremål, mynt och pärlor till Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

Unna Sájvva är en av de rikaste offerplatserna som har hittats i Sápmi. Den började användas redan på 500-talet, enligt fynden på platsen.

Arkeologen Gustaf Hallström kom till den heliga sjön och offerplatsen efter en misslyckad expedition i fjällvärlden. När han lämnade Unna Sájvva förde han med sig över 600 föremål och drygt 150 kilo ben och horn till Historiska museet i Stockholm. Nu vill samer från byarna intill offerplatsen att offergåvorna ska flyttas till Jokkmokk.

– Helst av allt skulle vi vilja att alla offergåvor fick återvända till Gällivare eftersom offerplatsen ligger i Gällivare skogssamebys marker. Men vi vill också att det ska vara en samisk förvaltning av föremålen. Därför har vi kommit fram till att Ájttemuseet i Jokkmokk är den bästa lösningen. De har kompetens, de har plats och de vill ta emot offergåvorna från Unna Sájvva, säger Hannah Edenbrink Andersson, som har skrivit under brevet till Historiska museet.

Gällivare kulturmuseum har begärt att få låna ett 40-tal offergåvor från Historiska museet till en utställning om Unna Sájvva, som de planerar att öppna nästa år.

– Vi vet att kulturmuseet i Gällivare har ett utpekat rum för Unna Sájvva-föremålen. Det är glädjande om en del offergåvor får komma hem till Gällivare. Vi ser verkligen fram emot utställningen, säger Hannah Edenbrink Andersson.

Enligt FN:s urfolksdeklaration har urfolk rätt till sina ceremoniella föremål, vilket samerna hänvisar till i sitt brev till Historiska museet.

5 May 2024