Stöd från Silbonah Sámesijdda

/offergavor-3.jpg

Silbonah Sámesijdda uttalar på ordinarie årsmöte den 22 augusti 2021 följande:

Årsmötet ger härmed vårt fulla stöd till att den samlade viljan från enskilda samer, samiska organisationer och institutioner respekteras fullt ut.

Offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva belägen inom det område som idag benämns för Gällivare kommun, likväl som från andra offerplatser, skall återbördas till det samiska folkets kontroll och omvårdnad. Detta skall ske genom att avtal inrättas med Sametinget och att föremålen därefter förvaras på ett museum beläget i norra delen av Sápmi.

Offergåvorna har blivit bortförda i strid med samernas samlade vilja och förvaras utan stöd av internationell lagstiftning. Det åligger därför den svenska staten att lägga förhållandena till rätta och utan dröjsmål tillse att den samiska rätten till offergåvorna respekteras.

Uttalandet var enhälligt.

Jokkmokk den 22 augusti 2021

23 Aug 2021