SVT sänder från offerplatsen

För drygt hundra år sedan grävde arkeologen Gustaf Hallström upp 600 föremål och drygt 150 kilo djurben från den heliga platsen i Gällivare kommun. Nu har en ny bok lanserats om den samiska offerplatsen Unna Sájvva, rapporterar Sameradion & SVT Sápmi.

De senaste månaderna har Kerstin Andersson, med rötter i området, arbetat med en bok som nu har publicerats.

– Allmänheten ska känna till och se alla vackra föremål som i dag ligger i lager. Jag vill att boken ska påverka beslutsfattare, säger Kerstin Andersson, skriftens redaktör som tillsammans med ett trettiotal andra samer arbetar för att föremålen återbördas till det samiska folket och äganderätten överföras från Historiska museet till Sametinget.

I ett mejl till SVT svarar Historiska museet att alla repatrieringsärenden som gäller samiska föremål ska hanteras i dialog med samiska företrädare:

”Varje ärende är unikt och måste utredas utifrån sina egna förutsättningar. När det gäller föremålen från Unna Saiva vet vi att det finns starka önskemål om en repatriering men vi kan inte utreda frågan förrän en samlad hemställan kommit in till Statens historiska museer. I samband med det kommer vi självklart också ta ställning till det som framkommer i den nu utgivna boken”.

Se inslaget här.

9 Aug 2021