Svenska Samernas Riksförbund uttalar stöd för Unna Saiva

Det har gått drygt hundra år sedan Unna Saiva, en samisk offerplats i Gällivare kommun, skändades och plundrades. Offergåvor grävdes upp och fördes till Stockholm av statligt avlönade tjänstemän. Idag förvaras offergåvorna på Historiska museet i Stockholm. Ett trettiotal samer driver med stöd av Gällivare skogsameby frågan om ett återbördande av offergåvorna till ett museum i norra Sápmi, helst i Gällivare kommun eftersom offerplatsen ligger inom kommunen. 

Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte gjorde följande uttalande den 3 juni:

Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte uttalar sitt stöd för de enskilda samer och Gällivare skogssameby, som kämpar för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Saiva i Gällivare kommun ska återlämnas till Sápmi. Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi.

Tidningen Samefolket skriver om motionen från Gällivare skogssameby, som antogs på landsmötet.

Ordföranden för Svenska Samernas Riksförbund, Matti Blind Berg, kommer att delta i en samisk kulturdag den 8 augusti i Gällivare. Då återinvigs samevistet på hembygdsområdet och en en ny skrift om Unna Saiva lanseras.

 

1 Jul 2021