Tidskriften Astra – samiska berättelser

Tidskriften Astra, som ges ut i Finland, har publicerat en lång artikel skriven av mig om den samiska offerplatsen Unna Saiva. I artikeln framgår det tydligt att återbördande av samiska heliga föremål är en politisk fråga. Det handlar både om urfolksrätt och ekonomiska resurser.

FN:s urfolksdeklaration fastslår i artikel 11 att stater ska ge urfolken upprättelse genom återlämnande av kulturföremål, som har tagits från dem utan deras medgivande eller i strid med deras lagar, traditioner och sedvänjor. I artikel 12 specificeras att urfolk har rätt till makten över sina ceremoniella föremål.

Under den allmänna motionstiden i Sveriges riksdag under hösten 2020 kom det in tre motioner som tog upp frågan om samiska heliga föremål. Vänsterpartiet skriver bland annat att ”det handlar om rätten till det förflutna och sina förfäder. Det handlar också om försoning mellan urfolk och statsmakterna”. Centerpartiet anser att ”staten skyndsamt ska säkerställa regelverk och finansiering för ett återbördande av kvarlevor och föremål”. Miljöpartiet skriver ” det stora problemet med såväl repatriering av samiska kvarlevor som samiska föremål är ekonomiska resurser. Det är orimligt att det samiska folket ska behöva finansiera det staten har tagit ifrån dem under villkor vi aldrig skulle acceptera idag”.

Den 8 februari 2020 fattade kommunstyrelsens ungdoms-, fritids- och kulturutskott i Gällivare kommun beslut om att utreda möjligheterna att ta emot och visa offergåvorna från Unna Saiva på Gällivare museum.

My Danvinds dikt "Förfäders vördnad", som hon skrev efter ett besök vid offerplatsen i Unna Saiva, är också publicerad i tidskriften.

En annan artikel handlar om att Nationalmuseum i Finland har beslutat att under hösten 2021 återlämna sina samlingar av samiska föremål till det samiska natur- och kulturcentret Siida i Enare. Erik Törnlund, gruppsekreterare för Amnesty Sápmi, uttalar sig: ”Det är helt oacceptabelt att samerna själva ska behöva driva processer när det gäller återbördande av föremål, som alldeles uppenbart har stulits från Sápmi. Här måste regering och riksdag ta sitt ansvar och uppfylla de rättigheter som uttrycks i urfolksdeklarationen. Gör om. Gör rätt. Se Finland som ett föredöme i den här frågan”.

Emma Göransson, utbildad på Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, arbetar främst med konst och skrivande kopplat till sitt samiska ursprung. Hon har skrivit en berättelse om sameflickan Astrid.

23 May 2021